De meest gestelde vragen omtrent RiTTO Door Entry Systems.

De meeste gestelde vragen omtrent RiTTO By Schneider Electric Door Entry Systems, staan vermeld onder de verrschillende categorieën.

 

 

FAQ RiTTO

FAQ RiTTO DES IP systemen

FANumber DES DES IP systemen
FA232319 IP Welke IP componenten zijn nodig voor een installatie? Voor een installatie met één deelnemer is nodig  een IP-deurstation RGE1955120, een IP video huisstation art.nr. 1955570 en voor het openen van de deur een IP schakelunit art.nr. 1958100.
In plaats van (of samen met) een IP video huisstation kan ook IP gebruikerssoftware RGE1954201 worden gebruikt.
FA232320 IP Hoe worden de IP componenten van spanning voorzien? Voor de IP componenten (IP video huisstation en IP deurstation) is een PoE switch conform de norm IEEE 802.3 af nodig of een vergelijkbare injector.       De schakelunit heeft een 230V aansluiting, hiervoor is geen PoE nodig.
FA232321 IP Kunnen externe IP camera’s aan het systeem worden gekoppeld? IP camera’s van de klant kunnen momenteel niet worden gekoppeld aan het IP systeem.
FA232322 IP Kunnen externe analoge camera’s aan het IP systeem worden gekoppeld? Een analoge camera van de klant kan, indien deze een 1Vss signaal levert, in plaats van de TwinBus camera via de ingebouwde IP luidspreker worden gebruikt.
FA232323 IP Is er een andere mogelijkheid om de IP componenten van spanning te voorzien? Het IP video huisstation kan ook met behulp van een 48V gelijkspanningsadapter van spanning worden voorzien (zie voor meer informatie de bedieningshandleiding).
FA232324 IP Welk kabeltype is nodig voor IP? Voor IP is een kabel nodig die geschikt is voor datanetwerken (minimaal CAT 5).
FA232325 IP Aan welke voorwaarde moet voor de gebruikersoftware op de PC worden voldaan? Voor de IP software is een Windows PC (Windows XP of hoger) met Java nodig.
FA232326 IP Kan de gebruikerssoftware op meer dan één computer worden geïnstalleerd? Bij de aanschaf van de IP gebruikerssoftware ontvangt u een licentie die in overeenstemming met de licentievoorwaarden op een PC mag worden geïnstalleerd. Wanneer de software meer dan eens wordt geïnstalleerd, wordt dit herkend en wordt een van de geïnstalleerde versies automatisch geblokkeerd.
FA232327 IP Welke systeem eisen stelt de IP gebruikerssoftware aan de PC? Om de IP gebruikerssoftware op een PC te gebruiken, moet deze aan de volgende systeemeisen voldoen: 1GHz processor, 1GB capaciteit op de harde schijf, 1GB RAM, Windows XP / Vista / 7.
FA232328 IP Welke adresseringsmogelijkheden biedt TwinBus IP (IP adres)? Het TwinBus IP systeem ondersteunt alle gebruikelijke vormen van IP adrestoewijzing: AutoIP, statische adrestoewijzing en DHCP.
FA232329 IP Zijn de IP componenten vanuit een ext. netwerk toegankelijk? De TwinBus IP componenten bieden geen interface voor toegang vanuit externe netwerken.

FAQ RiTTO DES TwinBus systemen

FANumber DES DES TwinBus systemen
FA232345 TwinBus 17630 en 17650
Er is een toon hoorbaar is als de insteltoest via het kleine gat van het bovendeel wordt ingedrukt om een beldrukker te programmeren.
De programmeerbeveiliging van de basis TwinBus voeding 7573 is geactiveerd (groen LED licht op), deactiveren door het indrukken van de bovenste toets van de steekprint tot groene LED uit gaat. Programmeren is nu mogelijk. Na programering toets weer indrukken tot groene LED weer oplicht, de beveiliging is weer geactiveerd en de bewoner kan geen instellingen veranderen.
FA232347 TwinBus Hoe wordt een beldrukker aangeleerd in de huistelefoon 17630 / 17650 ? 1. Hoorn opnemen.

2. Insteltoets via het kleine gat van het bovendeel indrukken en ingedrukt houden tot de rode led achter de lichttoets knippert.

3. Toets loslaten.

4. Hoorn opleggen.

5. Binnen 1 minuut op juiste beldrukker bij het deurstation drukken.

6. Er klinkt een bevestigingstoon op de huistelefoon en bij het deurstation.

FA232354 TwinBus Hoe wordt een huistelefoon 17630 / 17650 een beldrukker gewist? 1. Hoorn opnemen.

2. Insteltoets via het kleine gat van het bovendeel van de behuizing indrukken en ingedrukt houden.

3. Deuropenertoets ook indrukken en ingedrukt houden.

4. Wachten op de bevestigingstoon (na ca. 5-8 sec.).

5. Beide toetsen loslaten.

FA232360 TwinBus Hoe wordt een beldrukker aangeleerd in de huistelefoon 17132 / 17230 ? 1. Tweede toets van boven en derde toets van boven in deze volgorde en direct na elkaar indrukken en ingedrukt houden.

2. Zodra de rode led knippert, beide toetsen loslaten.

3. Binnen 1 minuut op juiste beldrukker bij het deurstation drukken.

4. Bevestigingstoon op de huistelefoon en het deurstation.

FA232365 TwinBus Hoe wordt in een huistelefoon 17132 / 17230 een beldrukker gewist? 1. Tweede toets van boven, derde toets van boven en vierde toets van boven in deze volgorde en direct na elkaar indrukken en ingedrukt houden.

2. Wachten op de bevestigingstoon (na ca. 5 sec.).

3. Alle toetsen loslaten.

FA232369 TwinBus Hoe wordt een beldrukker aangeleerd in de videohuistelefoon 17867 / 17865 / 7877 / 7875 ? 1. Menu gestuurd. Start met indrukken toets in middel van de 4cursortoetsen en de toets met I I, in het menu dat verschijnt eerst de taal op NL instellen, sturing met de 4 cursortoetsen (basisinstellingen)

2. Daarna naar menu inbedrijfstelling > Beldrukkers > beldrukkers instellen >  Instelstatus actief en rode led achter de lichttoets knipperen.

3. Binnen 1 minuut op juiste beldrukker bij het deurstation drukken.

4. Er klinkt een bevestigingstoon op de videohuistelefoon en bij het deurstation. Via cursortoetsen terug

FA232375 TwinBus Hoe wordt een beldrukker aangeleerd in de videohuistelefoon 17857 ? 1. Hoorn opnemen.

2. Insteltoets via het kleine gat van het bovendeel indrukken en ingedrukt houden tot de rode led achter de lichttoets knippert.

3. Toets loslaten.

4. Hoorn opleggen.

5. Binnen 1 minuut op juiste beldrukker bij het deurstation drukken.

6. Er klinkt een bevestigingstoon op de huistelefoon en bij het deurstation.

FA232382 TwinBus Hoe wordt een videohuistelefoon 17857 een beldrukker gewist? 1. Hoorn opnemen.

2. Insteltoets via het kleine gat van het bovendeel van de behuizing indrukken en ingedrukt houden.

3. Deuropenertoets ook indrukken en ingedrukt houden.

4. Wachten op de bevestigingstoon (na ca. 5-8 sec.).

5. Beide toetsen loslaten.

FA232388 TwinBus Hoe kan ik een extra bel aansluiten op een huistelefoon? Door middel van een oproepschakelrelais RTY176460001 kan een aparte bel worden aangesloten. Deze print wordt in de huistelefoon geplaatst en heeft een potentiaalvrij maak contact. Het schakelvermogen van het contact bedraagt 24V/1A.
FA232389 TwinBus Hoe kan ik draadloos een externe oproepsignaal  aansluiten op een huistelefoon? Door het plaatsen van een RF zenderprintplaat RTY176560001 in het audiotoestel en een RF ontvanger RTY179507001 in een wcd te plaatsen
FA232390 TwinBus In welke toestellen past de RF zenderprintplaat 7656? De RF zenderprintplaat 7656 past in de toestellen RTY17630, RTY17650, RTY17132, RTY17230 en RTY17930.
FA232391 TwinBus Hoeveel huistelefoons kan ik in het TwinBus systeem parallel aansluiten? Er kunnen 6 huistelefoons (2 per busleiding) parallel worden aangesloten. Bij het parallel aansluiten van de etagebeldrukker (ED klemmen) is een extra druktoetsadapter RTY146450001 nodig.
FA232392 TwinBus Kan de etageoproep van TwinBus huistelefoons parallel worden geschakeld? Ja. Dit moet echter gebeuren met een druktoetsadapter RTY146450001.
FA232393 TwinBus Moet ik een TwinBus installatie opnieuw programmeren als ik de voedingseenheid 7573 vervang? Nee.
FA232394 TwinBus Moet ik een TwinBus installatie opnieuw programmeren als ik de huistelefoon vervang? Ja. Dit geldt echter alleen voor het vervangen toestel.
FA232395 TwinBus Moet ik een TwinBus installatie opnieuw programmeren als ik de Portier deurspreekmodule vervang? Nee.
FA232396 TwinBus Moet ik een TwinBus installatie opnieuw programmeren als ik de Portier beldrukkermodule vervang? Ja. Dit geldt echter alleen voor de deelnemer(s) van de te vervangen Portier beldrukkermodule.
FA232397 TwinBus Moet ik een TwinBus installatie opnieuw programmeren als ik een uitbreidingseenheid 4923 vervang? Ja. Dit geldt echter alleen voor de 12 deelnemers van de te vervangen uitbreidingseenheid.
FA232402 TwinBus Moet ik een TwinBus installatie opnieuw programmeren als ik de inbouw luidspreker 492000 vervang? Wanneer het gaat om het vervangen van model 1492000, is opnieuw programmeren nodig. Het programmeerdeel zit in de 4920 behuizing opgenomen
FA232403 TwinBus Moet ik een TwinBus installatie opnieuw programmeren als ik de inbouwde luidspreker 492100, 492101 of 492102 vervang? Nee. Als alleen de spreekunit vervangen moet worden omdat er geen geluid is maar wel oproepsignaal kan de beldrukkerprogrammeerdeel (4923) worden losgeschroefd van de 4921 en op de nieuwe inbouwd luidspreker 492102 worden geschroefd.
FA232404 TwinBus De automatische deuropener van de huistelefoon 17650 werkt niet. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Wellicht is er voor dit apparaat geen bevoegdheid verleend. Om de bevoegdheid te verlenen, moet de hoorn worden opgenomen en de insteltoets + de lichttoets worden ingedrukt en ingedrukt gehouden tot de led achter de deuropenertoets één keer kort knippert. Daarna kunnen de toetsen worden losgelaten.
FA232406 TwinBus Hoe activeer ik de automatische deuropener op de 17650? 1. Hoorn opnemen.

2. Insteltoets achter het kleine gat van het bovendeel van de behuizing indrukken en ingedrukt houden.

3. Meteen daarna de “lichttoets” indrukken en ingedrukt houden tot er een led kort knippert.

FA232410 TwinBus Passen de ‘nieuwe’ modellen in oude Portier opbouw- of inbouw afdekramen? Ja. De modulen 47.. kunnen worden uitgewisseld voor de modulen 87..
FA232411 TwinBus Wat is een kruisverbinder? En waarvoor heb ik die nodig? De kruisverbinder zorgt voor de compatibiliteit van oude (47..) en nieuwe (87..) modellen.
Nieuwe modellen zijn beveiligd tegen verpolen en hebben daarom een andere klemvolgorde dan oude modellen.
FA232412 TwinBus Kan ik de draden van de deuropener in dezelfde kabel leggen als de draden van het deurstation? In principe is dat mogelijk. Vanwege sabotage is het echter aan te raden een aparte kabel te gebruiken.
Bij gebruik van videoapparatuur kan op het moment dat de deuropener in gebruik is, dit leiden tot kwaliteitsvermindering van het videosignaal.
FA232424 TwinBus Het huistelefoontoestel geeft geen oproepsignaal weer. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? 1. Het apparaat is niet aan de beldrukker toegewezen.

2. De oproepuitschakeling van het toestel is actief. (Rode led achter lichttoets brandt continu.)

3. Er is geen spanning tussen de klemmen a en b (ca. 24 – 27V DC), 1 en 2 (ca. 24 – 27V DC) of 3 en 4 (ca. 10V AC).

4. De hoorn is defect. (Rode led knippert wel 25 sec. nadat de huisdeur  of etagebel is ingedrukt.)

5. Bij vervanging van een 47.. module voor een 87.. module zonder kruisverbinder wordt geen bel oproepsignaal verzonden vanuit de module.

6. Doordat er beschermende lak op de pennen van de modulehouder zit zendt de beldrukkermodule geen oproepsignaal uit.

7. De externe beldrukkers bij gebruik van 4921/4923 maken slecht contact de overgangsweerstand van de externe beldrukkers mag max. 10 Ohm zijn. Hierdoor zendt de luidspreker 4921/4623 geen oproepsignaal uit.

FA232432 TwinBus Het huistelefoontoestel doet niets. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? 1. Er is geen spanning tussen de klemmen a en b (ca. 24 – 27V DC). LED DC brandt niet op bodemplaat van de 7573,

2.  bedrading klemmen a1 a2 a3 en b los maken, de 7573 spanningsloos maken en na 10 sec. weer aansluiten

3. Als de LED DC weer oplicht is de spanning op klemmen a1 a2 a3 en b weer aanwezig.

4. bedrading weer aansluiten en als de led DC weer uitgaat na het aansluiten van een van de 3 busleidingen de problemen in die bus verhelpen.

5. Als de Led DC niet oplicht is de versterker 7573 defect

FA232438 TwinBus De huistelefoon kan niet worden ingesteld. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? 1. Er is geen spanning tussen de klemmen a en b (ca. 24 – 27V DC), 1 en 2 (ca. 24 – 27V DC) of 3 en 4 (ca. 10V AC).

2. De hoorn is defect. (Rode led knippert 25 sec. nadat de huisdeur  of etagebel is ingedrukt.)

3. Bij vervanging van een 47.. module voor een 87.. module zonder kruisverbinder wordt geen bel oproepsignaal verzonden vanuit de module.

4. Doordat er beschermende lak op de pennen van de modulehouder zit zendt de beldrukkermodule geen oproepsignaal uit.

5. De externe beldrukkers bij gebruik van 4921/4923 maken slecht contact de overgangsweerstand van de externe beldrukkers mag max. 10 Ohm zijn. Hierdoor zendt de luidspreker 4921/4623 geen oproepsignaal uit.

FA232444 TwinBus De oproeptoon van de huistelefoon kan niet worden gewijzigd. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? De huistelefoon is een model dat nog geen vijf selecteerbare oproeptonen ter beschikking stelt dit kan vanaf versie 4630 V3.24.
FA232449 TwinBus De deuropener kan niet worden geactiveerd. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? 1. Er is geen spanning tussen de klemmen a en b (ca. 24 – 27V DC) of 3 en 4 (ca. 10V AC).

2. Kortsluiting op de leiding van de deuropener.

3. Kortsluiting op de leidingen 3 en 4.

4. Onderbreking in de leiding van de deuropener.

5. Defect deuropener relais in 7573 door te hoge stroomopname van de deuropener (max. 1A). Spanning wel aanwezig op klemmen 3 en 4 maar niet op klemmen 3 en 21 bij indrukken deuropenertoets van de telefoon

FA232455 TwinBus De communicatie wordt afgehakt. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? 1. Spraaksignaal is overstuurd. Beide volumepotentiometers moeten op maximaal ¼ tot 1/3 vermogen worden ingesteld.

2. Luide omgevingsgeluiden, die de echo onderdrukking beïnvloeden.

3. Gebrek aan spanning tussen de klemmen a en b (ca. 24 – 27V DC) of 1 en 2 (ca. 24 – 27V DC).

4. Defect aan deurspreekmodule of deurstation.

FA232460 TwinBus De communicatie werkt slechts één kant op. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? 1. Spraaksignaal is overstuurd. Beide volumepotentiometers moeten op maximaal ¼ tot 1/3 vermogen worden ingesteld.

2. Luide omgevingsgeluiden, die de echo onderdrukking beïnvloeden.

3. Gebrek aan spanning tussen de klemmen a en b (ca. 24 – 27V DC) of 1 en 2 (ca. 24 – 27V DC).

4. Defect aan deurspreekmodule of deurstation.

FA232465 TwinBus De communicatie werkt naar geen van beide kanten. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? 1. Klem 1 en 2 zijn verwisseld.

2. Deurspreekmodule of deurstation is ook op klem a en b aangesloten.

3. Defect aan deurspreekmodule of deurstation.

FA232470 TwinBus Past het oproepschakelrelais 17646 in de huistelefoon 4630? Nee!
FA232471 TwinBus Moet ik een TwinBus installatie opnieuw programmeren als ik een Entravox deurstation vervang? Ja.
FA232472 TwinBus Schakelt het oproepschakelrelais 17646 of de RF zenderprintplaat 17656 mee als er een etageoproep komt? Ja!
FA232473 TwinBus Schakelt het oproepschakelrelais 17646 of de RF zenderprintplaat 17656 mee als de oproepuitschakeling geactiveerd is? Ja!
FA232479 TwinBus Schakelt het oproepschakelrelais 17646 of de
RF zenderprintplaat 17656 mee als er een interne oproep komt?
Ja vanaf softwareversies 1.43 is dit het geval.
FA232482 TwinBus Beeld storing (negatief beeld) Aansluitingen Va en Vb zijn mogelijk omgedraaid
FA232483 TwinBus Beeld “loopt” Voedingspanning van de monitor te laag minimaal AC 16V of DC 18V
FA232484 TwinBus Geen beeld, wel oproep, geluid en deuropener Aansluitingen Va en Vb of een ervan zijn mogelijk onderbroken, Klemmen vanaf camera volgen en controleren eventueel aanwezige videoverdelers er tussen uit halen en kijken of beeld dan wel goed is, video verdeler 4813 zo nodig vervangen, spanning op camera controleren moet minimaal 14,5V zijn
FA232485 TwinBus Schakelunit 4981 of deuromschakelautomaat 4982 of video verdeler 4813 werken niet. Dit is voor alle systeem uitbreiding units Is de verbinding witte vierkante Bus steker tussen voeding en unit aangebracht. Via deze steker krijgt de desbetreffende unit zijn werkspanning. Let op en mogen maximaal 2 uitbreiding units aan de 7573 worden gekoppeld. Bij meer extra voeding 637104 plaatsen

FAQ RiTTO DES Twinbus vervaning

FA232490 TwinBus Telefoontoestel 4630 nog leverbaar/vervanger Nee, maar kan vervangen worden door het huidige type RTY176307001
FA232491 TwinBus Is video toestel 4816 nog leverbaar Nee is niet meer leverbaar, vervanger beschikbaar 1781770 of RTY187677001
FA232492 TwinBus Is video camera 4780 4783 nog leverbaar Nee, maar is te vervangen door type RTY187837001
FA232493 TwinBus Is versterker 4573 nog leverbaar Nee, maar is te vervangen door type RTY175730101
FA232494 TwinBus Is video toestel 7816 nog leverbaar Nee is niet meer leverbaar, vervanger beschikbaar 1781770 of RTY187677001
FA232495 TwinBus Is video toestel 7857 nog leverbaar Nee is niet meer leverbaar, vervanger beschikbaar RTY187677001

FAQ RiTTO DES Analoog.

FA232500 Analoog Telefoontoestel 6430 nog leverbaar/vervanger Nee niet meer mogelijk
FA232501 Analoog Telefoontoestel 6530 nog leverbaar/vervanger toestel 6530 nier meer leverbaar maar is te vervangen door type 1663073
FA232502 Analoog Telefoontoestel 6630 nog leverbaar/vervanger ja is leverbaar zolang voorradig als bestelnummer 1663073
FA232503 Analoog Is toestel 6130 nog leverbaar Ja is leverbaar zolang voorradig onder bestelnummer: 1613071
FA232504 Analoog Is versterker 6170 nog leverbaar Ja is leverbaar zolang voorradigonder bestelnummer: 1617004
FA232505 Analoog Is toestel 6132 nog leverbaar Ja is leverbaar zolang voorradigonder bestelnummer: 1613270
FA232506 Analoog Is versterker 6172 nog leverbaar Ja is leverbaar zolang voorradigonder bestelnummer: 1617201
FA232507 Analoog Is toestel 6200 nog leverbaar Ja is leverbaar zolang voorradig onder bestelnummer: 1620071
FA232508 Analoog Is versterker 6270 nog leverbaar Ja is leverbaar zolang voorradig onder bestelnummer: 1627004
FA232509 Analoog Is video toestel 7616 nog leverbaar Nee is niet meer leverbaar en geen vervanger beschikbaar