Systeemintegratie

Een InstaVer Systeem in uw woning of bedrijfspand.

De integratie van domotica kan in 1 specifieke ruimte of in de volledige woning of bedrijfspand met 1 of meerdere technologieën zijn (verlichting, verwarming, alarmsystemen,…). Wanneer we een project uitwerken, streven we altijd naar de perfecte oplossing binnen uw budget.

Wij besteden ook speciale aandacht aan de integratie van de technologie naar uw wensen.

Hoe kan uw project verlopen.

  1. Samen met u uw huidige en toekomstige behoeften bepalen
  2. Uitwerken van een voorstel op basis van deze behoeften
  3. Eventueel aanpassen van dit voorstel
  4. Coördinatie gesprekken met de andere leveranciers
  5. Programmering
  6. Uitleg bewoners
  7. Finetunen van de programmering na 3 maanden