KNX cursussen voor professionals

Als trainingscentrum komen de verschillende facetten van het KNX bussysteem aan de orde. Het uitgangspunt is om de deelnemer zoveel mogelijk aandacht te schenken. Daarom wordt alleen in kleine groepen gewerkt.

Automatisering van installaties in gebouwen is in onze maatschappij niet meer weg te denken. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van een zogenaamd bussysteem. Het KNX-bussysteem, sinds 2006 een ISO-norm, wordt daarbij steeds vaker toegepast.

Een paar voorbeelden waarbij het KNX-bussysteem is toe te passen:

Woningen

Installatie wordt comfortabeler, energiezuinig door de verschillende installaties op elkaar af te stemmen. Ook kunnen we gebruik maken van centrale functies, verlichting centraal uit en bijvoorbeeld alarmfunctie verlichting centraal aan.

Utiliteitsgebouwen

Comfort verhogend, vooral besparing van energie door toepassing van aanwezigheidsdetectie en/of tijdfuncties. Zo kunnen verlichting, zonwering, temperatuurregelingen en ventilatie samenwerken.

De KNX Association heeft een cursuspakket samengesteld.

Dit bestaat uit een zogenaamde KNX basiscursus compleet, waarin de belangrijkste basisbegrippen aan de orde komen. Deze cursus wordt afgesloten met een theorie en een praktijk examen. Bij het behalen van het KNX-certificaat wordt men automatisch KNX-partner. Voor omschrijving, zie de KNX-website.

GlobalVizion e-learning (online Training)

GlobalVizion is in september 2015 geïntroduceerd en is een omgeving voor e-learning op het gebied van KNX. Op dit moment wordt er hard aan gewerkt om de basis cursus KNX in meerdere talen beschikbaar te krijgen t.w. Duits, Engels, Italiaans, Spaans, Frans, en chinees.

De klassikale cursus zoals deze gegeven wordt is bij GlobalVizion op basis van e-learning af te nemen en er wordt gebruik gemaakt van een virtueel practicum. Een groot aantal practicum opgaven wordt eerst met een filmpje weergegeven, waarna de cursist dit kan beoefenen.

Wilt u hetzelfde doen, echter met een fysiek practicum dan zijn de componenten in KNX Warehouse beschikbaar al of niet in combinatie met een cursuspakket. In het voorjaar van 2016 komen er een aantal product scholingen beschikbaar van diverse fabrikanten. Tevens zal er met diverse trainingsinstituten samengewerkt gaan worden binnen GlobalVizion.