Klantgerichte service en onderhoud resulteren in grotere bedrijfszekerheid

Klantgerichte service en onderhoud resulteren in grotere bedrijfszekerheid

Systeem integrator InstaVer Systems biedt haar klanten sinds jaar en dag 24/7 service- en onderhoudsdiensten aan. Via onderhoudscontracten zorgt het bedrijf voor onderhoud aan bestaande, via KNX geautomatiseerde systemen. Mocht er onverhoopt een storing optreden in de systemen die InstaVer Systems onder zijn hoede heeft, dan zorgen de medewerkers van de storingsdienst dat de installaties snel weer naar behoren functioneren.

Eén van de service- en onderhoudsmedewerkers van InstaVer Systems is Bernard Navest. Hij vertelt dat klanten steeds vaker het belang van onderhoudswerkzaamheden en de storingsdienst inzien. “Opdrachtgevers vragen ons om hun systemen te onderhouden en eventuele storingen zo snel mogelijk te verhelpen. Zo weten zij dat de continuïteit van de bedrijfsprocessen altijd is gewaarborgd.”

Onderhoud op locatie
InstaVer Systems heeft drie medewerkers die klanten met een onderhoudscontract ondersteunen met service- en onderhoudswerkzaamheden. Doordat elke medewerker zijn eigen werkgebied heeft, weten opdrachtgevers altijd bij wie ze terecht kunnen voor vragen over hun systemen. “Met het onderhoud werken we actief aan de preventie van storingen in de systemen”, zegt Navest. “Hoewel bijna alle systemen voor ons op afstand zijn in te zien, voeren we de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden in de praktijk vrijwel altijd op locatie uit. We kunnen dan direct overleggen met onze contactpersoon bij de opdrachtgever en sneller schakelen als we zaken tegenkomen waarvoor directe actie is vereist.”

Onderhoudsactiviteiten
De exacte onderhoudsactiviteiten die de medewerkers uitvoeren, verschillen per project. “Bij grote gebouwen, zoals ziekenhuizen, politiebureaus en hotels, controleren we altijd of de software nog goed aansluit op de projectsituatie in de praktijk”, vertelt Navest. “Het komt nog wel eens voor dat componenten die in het begin onderdeel waren van een systeem later ontbreken, door wijzigingen in het systeem. We kijken naar de beveiliging van de remote verbindingen en verbeteren deze waar nodig. Verder voeren we de firmware-updates door. Zo kunnen de KNX-componenten veilig verbinding blijven maken met het internet. We testen ook of essentiële meldingen nog steeds doorkomen en maken back-ups van tijdsklokken en de instellingen van het gebouwbeheersysteem. In overleg met de installateur kunnen we ook de systeemmeldingen loggen.”

Advies
Na afloop van een onderhoudsbezoek stellen de medewerkers van InstaVer Systems een adviesrapport op met de aanbevolen acties. Dit zorgt ervoor dat de onderzochte systemen ook in de toekomst goed blijven functioneren. Wanneer een opdrachtgever akkoord is met de voorgestelde acties neemt InstaVer Systems ook de uitvoering voor zijn rekening. De onderhoudsmedewerkers gaan daarnaast ook aan de slag met eventuele aanvullende wensen van de opdrachtgever, zoals aanpassingen aan het bestaande gebouwbeheersysteem. Desgevraagd adviseren de medewerkers ook bij het maken van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Storingsdienst
Als ondanks de onderhoudswerkzaamheden toch een storing optreedt, dan zorgt de 24/7 storingsdienst ervoor dat op elk moment een medewerker beschikbaar is om deze zo snel mogelijk op te lossen. “Onder onze klanten bevinden zich grote hotels, politiebureaus en ziekenhuizen”, zegt Navest. “Voor deze organisaties is bedrijfszekerheid enorm belangrijk. Het is voor hen cruciaal dat we storingen zo snel mogelijk oplossen. Onze storingsdienst omvat tien medewerkers waarbij elke medewerker één keer in de tien weken op elk moment op afroep beschikbaar is om storingen op te lossen. Omdat de kans aanwezig is dat de storingsmedewerker het project waar een storing is niet zelf heeft gemaakt, werken wij altijd met een vaste programmeerstandaard. Al onze medewerkers hebben geleerd hiermee te werken, zodat ze bij elk project de storingen kunnen oplossen.” Navest geeft aan dat de storingsmedewerkers niet bij elke storing in de auto hoeven te springen. “Bij veel storingen kunnen we ‘remote’ assisteren. Zo’n 80% van alle storingen kunnen we op afstand oplossen. En als de storing niet op afstand te verhelpen is dan zorgen we ervoor dat we dit zo snel mogelijk op locatie doen. Zo helpen wij de klant de gewenste bedrijfszekerheid te waarborgen.”