Corona (Covid-19) verspreidingssnelheid en luchtvochtigheid

Deze informatie hebben wij ontleent via Internet van met name Maurice de Hond. De tekst en inhoud van dit rapport spreekt voor zich.

Instaver Systems is een systeem integrator lees domotica leverancier en heeft diverse grote en kleine systemen met o.a. KNX gerealiseerd. Sommige van de projecten heeft al apparatuur in hun systeem geïntegreerd maar wordt soms nog niet geheel gebruikt zoals absolute luchtvochtigheid. Andere componenten hebben een temperatuur meting en relatieve luchtvochtigheid welke soms gebruikt worden voor klimaat systemen.

De calculator welke hieronder is vermeld en ook op onze website beschikbaar is geeft volgens het rapport aan of het getal ….. is.

  • Rood = Gunstig voor Covid-19 verspreiding
  • Geel = Redelijk voor Covid-19 verspreiding
  • Groen = Ongunstig voor Covid-19 verspreiding

Wij vinden het opmerkelijk dat de luchtvochtigheid de afgelopen 6 weken in Friesland. Groningen en Waddeneilanden ( maart en april ) in dit geval in de groene sector viel terwijl in Brabant, Zuid-en Noordholland de luchtvochtigheid in de rode sector viel en daar de meeste besmettingen zich voor doen.

We willen dit met onze klanten communiceren. Een aantal klanten van ons willen met ons een proef doen om dit getal in hun systeem te visualiseren en dus een indicator te hebben aan de hand van dit getal. Ook de sturing om het getal te verbeteren naar de groene sector hebben wij in voorbereiding en gaan we binnenkort realiseren in een eerste project. De gegevens en sturingen zullen zoveel mogelijk gelogd worden en ook de buitenluchtvochtigheid zal daarbij betrokken worden dat is ons plan.

We willen een verscheidenheid van onze klanten hierover infomeren en verspreid over Nederland wellicht een proef opzetten. We zijn in gesprek met of op zoek naar de volgende KNX / klimaat projecten:

  • Een relatief grote middelbate school (Is voorzien)
  • Een theater kan nog een 2e theater bij (In gesprek en )
  • Twee restaurants met meerdere ruimten (Met 1 in gesprek)
  • Een universiteit i.v.m. bijv. collegezalen (Binnenkort afspraak)
  • Een Politie bureau of rechtbank (In gesprek)
  • Een zorgcomplex mits daar tijd en toegang te verkrijgen is.
  • En we zullen een proef opzetten in ons eigen pand in Hazerswoude – dorp welke nu voorbereid wordt.

We zullen de komende dagen mede afhankelijk van de reacties de diverse opdrachtgevers benaderen. Ook hopen wij op een instantie en/of wetenschapper wie met ons wil meedenken zodat we met de betrokken projecten/ klanten gezamenlijk een bijdrage kunnen leveren in het tegengaan van verspreiding van het corona virus. Wellicht kan dit een bijdrage zijn om de 1,5 meter samenleving iets veiliger te maken met zoals het er nu naar uit ziet beperkte hulpmiddelen maar met slimme oplossingen die soms al in huis zijn maar niet gebruikt worden. Onze KNX specialisten kunnen samen met u kijken hoe wij uw HVAC installatie geschikt kunnen maken om verspreiding van het covid-19 zoveel mogelijk tegen te gaan. Neem hiervoor contact met ons op en help mee het virus in te dammen.

Heeft u naar aanleiding van de rapportage of de calculator hieronder en onze idee om hiermee een proef op te zetten vragen op- of aanmerkingen laat het ons weten.

Alles onder voorbehoud en altijd bereid tot aanpassingen i.v.m. voortschrijdend inzicht etc.

Calculator Specifieke Luchtvochtigheid

Dit is een calculator, waarbij ingevoerd kan worden de temperatuur in Celcius of in Fahrenheit, en de relatieve luchtvochtigheid in procenten. Die staan bij vrijwel alle weersverwachtingen vermeld.

De uitkomst is de zo belangrijke “specifieke luchtvochtigheid” uitgedrukt in gram per kilogram.

Op basis van dat onderzoek van M. Sajadi c.s. wordt aangegeven of deze waarde wijst op een gunstiger situatie voor het virus om zich snel te verspreiden of een ongunstiger situatie.

Besef dat het artikel is gebaseerd op hypothesen (weliswaar zeer plausibel) en dat de grenswaarden 3 g/kg en 6 g/kg niet absoluut zijn.

[hoops name=”CoronaTester_1″]